các loại visa việt nam phổ biến

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁC KÝ HIỆU VISA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2016

Năm  2015 nhà nhà nước Việt Nam đã sửa đổi bổ sung  Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 …Read More