Trung tâm vùng là gì? Vai trò quan trọng trong đầu tư EB-5

Tham gia chương trình đầu tư EB-5 để được cấp thẻ thường trú (Permanent Residence) hay còn gọi là thẻ xanh (Green Card) là cách nhanh nhất mà những ai có ý định định cư tại Mỹ lựa chọn. Có khá nhiều cách để tham gia chương trình EB-5, tuy nhiên việc đầu tư EB-5 vào Trung tâm vùng (Regional Center) là hình thức đầu tư đơn giản hơn so với việc đầu tư EB-5 trực tiếp. 95% số hồ sơ tham dự chương trình EB5 là đầu tư qua trung tâm vùng. Dù có một số những rủi ro nhưng đây là lựa chọn hàng đầu mà các nhà đầu tư đã và đang chọn khi muốn tham gia chương trình EB-5. Bài viết hôm nay, sẽ chia sẻ cho các bạn thêm thông tin về Trung tâm vùng (RC) và vai trò của Trung tâm vùng để các bạn hiểu hơn về cách đầu tư vào Regional Center có những thuận lợi và rủi ro nào để phòng tránh.

Trung tâm vùng (Regional Center) là gì?

Năm 1992 Quốc Hội Mỹ lập ra Chương Trình Định Cư EB-5, còn được biết đến là Chương Trình Trung Tâm Vùng. Chương trình Trung Tâm Vùng cung cấp cho công dân nước ngoài cơ hội có được tư cách thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua Thẻ Xanh cấp cho bản thân và gia đình nhà đầu tư. Không giống như cách đầu tư EB-5 trực tiếp, truyền thống Chương Trình Trung Tâm Vùng không đòi hỏi các nhà đầu tư phải tham gia quản lý doanh nghiệp thương mại mới và cho phép thuê gián tiếp người lao động Hoa Kỳ để giải trình cho việc tạo việc làm mới theo yêu cầu.

Thay vì đầu tư trực tiếp vào dự án, RC lập một quỹ đầu tư vì lợi ích của các nhà đầu tư EB-5. Nhà đầu tư mua cổ phần trong quỹ đầu tư. Sau đó, quỹ mua cổ phần trong thực thể (công ty mới) tạo ra công ăn việc làm (mô hình vốn chủ sở hữu) hoặc cho thực thể (công ty mới) vay tiền để tạo ra công việc (mô hình cho vay). Công ty sử dụng khoản đầu tư để tạo ra công ăn việc làm gián tiếp.

Trung tâm vùng làm gì?

 • Xác định các cơ hội đầu tư sẽ tạo việc làm trong cộng đồng địa phương, thường là hợp tác với các cơ quan phát triển kinh tế.
 • Hỗ trợ tiếp thị các cơ hội đầu tư này cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.
 • Đảm bảo việc cung cấp đầu tư tuân thủ luật chứng khoán liên bang, tiểu bang, SEC, theo các quy định cụ thể của EB-5

Vai trò của Trung tâm vùng là gì?

Những dự án của Trung tâm vùng có lợi thế cạnh tranh hơn những dự án khác với uu điểm chính là trung tâm vùng có thể tạo việc làm gián tiếp, giảm bớt khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm đủ điều kiện theo các quy tắc chương trình EB-5. Số lượng công việc gián tiếp được tạo thông qua vốn đầu tư của nhà đầu tư EB-5 dựa trên kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế chi tiết được USCIS đánh giá và phê duyệt trong quá trình xem xét và cho phép trung tâm vùng tham gia Chương trình thí Eb5.

Ngoài ra, các nhà đầu tư trong một doanh nghiệp thương mại mới liên kết với một RC không cần phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể tham gia vào việc hình thành quỹ. Thông thường, quỹ đầu tư được tổ chức dưới dạng công ty hợp danh hạn chế hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà đầu tư có thể trở thành một đối tác hoặc thành viên hạn chế, tương ứng và nhận được tất cả các quyền lợi của Đạo luật Đối tác Giới hạn  hoặc Đạo luật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Các quyền đó quá đủ cho sự tham gia để nhà đầu tư đủ điều kiện xin thị thực EB-5 khi đầu tư vào các trung tâm khu vực. Nhà đầu tư không cần phải cam kết trong một khoảng thời gian nhất định để chỉ đạo công việc kinh doanh. Đối với một số nhà đầu tư, thẻ xanh là mục tiêu duy nhất của chương trình EB-5. Đối với những người khác, cơ hội để kiểm soát doanh nghiệp của họ là điều cần thiết.

Nhiều nhà đầu tư tìm thấy mô hình đầu tư trung tâm khu vực hấp dẫn vì nhà đầu tư có thể sống ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ. Họ không cần phải sống trong khu vực dự án. Ngoài ra, họ có thể làm việc ở bất cứ đâu vì việc làm không liên quan đến doanh nghiệp thương mại mới hoặc dự án. Thị thực EB-5 cũng cho phép người phụ thuộc của nhà đầu tư (vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi) di chuyển vĩnh viễn sang Hoa Kỳ. Những người phụ thuộc có thể đi học hoặc làm việc mà không bị hạn chế ở Hoa Kỳ.

Sự khác nhau giữa việc đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư thông qua Trung tâm vùng?

 • Phương thức đầu tư EB-5 trực tiếp: thường được các nhà đầu tư nước ngoài ưa thích để điều hành doanh nghiệp thương mại của mình tại Hoa Kỳ. Những nhà đầu tư này đang tìm cách kiểm soát toàn bộ khoản đầu tư của họ và xây dựng một doanh nghiệp thành công. Mục tiêu chung giữa các nhà đầu tư trực tiếp là mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của họ sang Hoa Kỳ và tăng lợi nhuận của họ. Thông thường, điều này có nghĩa là nhà đầu tư đang tìm cách đầu tư vào một khu vực đô thị, thân thiện với doanh nghiệp. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài không tìm cách mở các doanh nghiệp thương mại mới ở khu vực nông thôn, mặc dù các khu vực nông thôn đủ điều kiện là TEA. Nếu nhà đầu tư chọn phát triển trong khu vực không đủ điều kiện TEA, thì khoản đầu tư phải là $ 1,000,000 thay vì 500.000 đô la. Nói chung, các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp phù hợp hơn cho các nhà đầu tư mong muốn có quyền kiểm soát độc lập, tốt hơn các khoản đầu tư của họ.
 • Phương pháp đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng: đây là phương pháp đầu tư EB-5 phổ biến nhất bởi vì nó cho phép mỗi nhà đầu tư trở thành một phần của một doanh nghiệp thương mại mới với tư cách là một nhà đầu tư thụ động và bị hạn chế trách nhiệm quản lý. Đối với hình thức này, các nhà đầu tư EB-5 thường được gộp lại với nhau để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Vì vốn EB-5 trong một dự án trung tâm khu vực có xu hướng chiếm một phần nhỏ trong tổng số vốn của dự án, nên cách tiếp cận gộp này thường dẫn đến “công việc đệm” lớn, cung cấp hơn 10 công việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc làm giảm căng thẳng đặt trên một nhà đầu tư EB-5.

Làm thế nào để chọn Trung tâm vùng tốt nhất?

Về kinh nghiệm, các nhà đầu tư EB-5 chọn các trung tâm khu vực EB-5 dựa trên các tiêu chí:

 • Chấp thuận I-526
 • Phê duyệt I-829
 • Lịch sử hoàn trả lại khoản đầu tư chính của nhà đầu tư

Bên cạnh đó, nhà đầu tư EB-5 thông minh sẽ tìm kiếm dựa trên 5 phẩm chất này:

 • Tạo công việc mạnh mẽ
 • Chỉ định khu vực làm việc rõ ràng
 • Các dự án uy tín trước đây mà trung tâm vùng đã đầu tư vào.
 • Chiến lược hoàn vốn được xác định rõ ràng

trung-tam-vung-la-gi-3

Các câu hỏi thường gặp về Trung tâm vùng là gì?

Nhà đầu tư phải đối mặt với những rủi ro gì trong các khoản đầu tư của trung tâm vùng EB-5?

Các khoản đầu tư EB-5 cũng như các khoản đầu tư khác, đều tồn tại những rủi ro. Các trung tâm vùng không thể đảm bảo hoàn trả vốn đầu tư cho chủ đầu tư.

Các công ty có rủi ro gì trong việc chấp nhận đầu tư EB-5?
Các công ty không chịu thêm rủi ro cho đầu tư EB-5. Họ sử dụng nguồn vốn đầu tư tương tự với bất kì nguốn vốn khác.

Các lựa chọn tài chính trung tâm vùng EB-5 có rẻ hơn cho các công ty so với các nguồn khác của khu vực?

Trong nhiều trường hợp, tài trợ EB-5 có chi phí thấp hơn so với các giải pháp thay thế vì khả năng hoàn vốn của nhà đầu tư EB-5 thấp hơn so với các nguồn khác. Ngoài ra, việc bảo đảm vốn EB-5 làm tăng tính thanh khoản tổng thể của một doanh nghiệp/ dự án, từ đó, làm giảm chi phí mua lại vốn từ các nguồn khác.

Các trung tâm vùng EB-5 trợ giúp cộng đồng như thế nào?
Các trung tâm vùng EB-5 tạo điều kiện đầu tư trực tiếp vào các dự án. Điều này giúp tạo việc làm và kinh tế khu vực.

Những lưu ý quan trọng khi chọn đầu tư theo Trung tâm vùng

Lưu ý, việc chỉ định Trung Tâm Vùng không có nghĩa là dự án đầu tư của Trung Tâm Vùng được hỗ trợ hoặc được đảm bảo bởi Chính phủ. Hơn nữa, không gì đảm bảo rằng nhà đầu tư chắc chắn được cấp thẻ Thường trú nhân không điều kiện thông qua khoản đầu tư EB-5. Bởi Trung Tâm Vùng duy trì tình trạng kiểm soát toàn diện số tiền của nhà đầu tư. Nếu Trung Tâm Vùng sử dụng số tiền đầu tư thất bại, hoặc không đúng những yêu cầu của Sở di trú thì nhà đầu tư buộc phải bắt đầu lại thủ tục nộp đơn xin đầu tư EB-5. Ngoài ra, nếu xác định tiền của nhà đầu tư có rủi ro hoặc việc làm được tạo ra không đủ thì hồ sơ của chủ đầu tư cũng không được chấp nhận. Do đó, các nhà đầu tư nên tìm hiểu trung tâm vùng, tính toán kĩ lưỡng về quyền lợi khi thực hiện đầu tư EB-5 thông qua Trung Tâm Vùng.

Trong trường hợp nhà đầu tư gian lận hoặc che giấu bất kỳ thông tin gì với USCIS, cơ quan này sẽ làm thủ tục gửi đến Tổng Cục Phát Hiện Gian Lận và An Ninh Quốc Gia Mỹ (FDNS) để tiến hành điều tra, kiểm chứng.

Tuy vậy, tỉ lệ những dự án thành công khi đầu tư vào Trung tâm vùng là rất cao, có sự thành công nhất định và đã được ghi nhận những đóng góp vào nền kinh tế Mỹ. Vì vậy các nhà đầu tư hãy chọn những trung tâm vùng lớn, độc lập với dự án, có lịch sử hoàn trả tiền tốt cho các nhà đầu tư để trao gửi niềm tin

Hiện nay Trang Visa và Trung tâm Vùng CanAm – Trung tâm vùng lớn nhất tại Mỹ trân trọng giới thiệu những suất đầu tư cuối cùng của dự án bất động sản tại trung tâm New York “The Spiral” – tòa nhà văn phòng 65 tầng tại bờ sông Manhattan với độ an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư (lấy thẻ xanh vĩnh viễn và nhận lại tiền đầu tư).

Để gặp trực tiếp và trao đổi với đại diện của Trung Tâm vùng CanAm cùng với các luật sư Mỹ hàng đầu về chương trình EB5 để được tư vấn cụ thể về trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ và đăng kí với Trang Visa  qua hotline 0914 977 234.

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án:
https://trangvisa.com/eb5-the-xanh-an-toan-thoai-von-thanh-cong-cung-the-spiral/

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH

HOẶC ĐIỀN FORM DƯỚI ĐÂY

CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ VỚI BẠN SỚM NHẤT CÓ THỂ

  Họ và tên:

  Địa chỉ email (bắt buộc):

  Số điện thoại (bắt buộc):

  Hãy cho chúng tôi biết về thắc mắc của bạn:

  DMCA.com Protection Status
  Scroll to Top
  Call Now ButtonTƯ VẤN VISA MIỄN PHÍ