Be Thien Kim dat Visa My

Bé Thiên Kim 3 tuổi phỏng vấn và đạt visa Mỹ trong tháng 8/2016.

Chúc bé và gia đình có một chuyến du lịch thật vui vẻ.