BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC KHI GIA HẠN HOẶC CẤP MỚI VISA DUBAI

BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC KHI GIA HẠN HOẶC CẤP MỚI VISA DUBAI

Tháng trước, Dubai Health Authority (DHA) đã công bố rằng vào mỗi ngày 1 tháng 8, các chương trình bảo hiểm y tế sẽ được liên kết với việc phát hành và gia hạn làm visa Dubai. “Các DHA đã hợp tác với Tổng cục và nước ngoài (GDRFA) do đó sẽ không có thị …

BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC KHI GIA HẠN HOẶC CẤP MỚI VISA DUBAI Read More »