Công dân Việt Nam có thể xin những loại visa Nga nào?

Công dân Việt Nam có thể xin những loại visa Nga nào?

Hiện phần lớn người Việt Nam muốn đến Nga phải xin Visa. Hơn nữa, phải chọn được loại visa phù hợp với mục đích chuyến đi. Do đó, trước khi xin visa, bạn cần biết công dân Việt Nam có thể xin những loại visa Nga nào. Xem thêm: Passport và Visa – Những thứ …

Công dân Việt Nam có thể xin những loại visa Nga nào? Read More »