Khi nào thì nhà đầu tư được hoàn vốn đầu tư EB-5

Một trong những câu hỏi hàng đầu của mọi nhà đầu tư visa EB-5 tiềm năng là “Mất bao lâu để nhận tiền từ khoản đầu tư EB-5?” Để trả lời câu hỏi đó, bạn phải xem xét câu hỏi đó từ ba quan điểm chính :

  1. Các yêu cầu pháp lý về di trú trong thời gian đầu tư phải được duy trì.
  2. Các hạn chế pháp lý theo hợp đồng.
  3. Thị trường, trở ngại kinh tế để rút tiền ra khỏi đầu tư.

Những điều cần biết về chương trình hoàn vốn đầu tư EB-5 #

USCIS yêu cầu 500.000 đô la của quỹ đầu tư và phí chương trình do trung tâm khu vực tính phí được trả vào ký quỹ, chờ phê duyệt hoặc từ chối đơn kiện I-526 hoặc thanh toán trực tiếp cho doanh nghiệp EB-5 trước bản kiến ​​nghị I-526 có thể được nộp. Do đó, các quỹ phải được giữ trong ký quỹ hoặc trong dự án EB-5 trong khoảng thời gian khi bản kiến ​​nghị I-526 đang chờ giải quyết, có thể từ một tháng đến một năm.

Từ kinh nghiệm gần đây của Trang Visa, thời gian xử lý đã tăng từ 4-6 tháng lên 10-12 tháng. Khi đơn I-526 được chấp thuận, USCIS yêu cầu duy trì khoản đầu tư cho đến khi USCIS chấp thuận đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện từ việc thường trú có điều kiện. Điều này có nghĩa là cần thêm 3-6 tháng nữa (đôi khi lâu hơn) để xử lý lãnh sự của thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh trạng thái tại Hoa Kỳ để bắt đầu thời gian cư trú có điều kiện hai năm.

Sau đó, trong 90 ngày cuối cùng của giai đoạn hai năm, nhà đầu tư EB-5 phải nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện từ nơi thường trú có điều kiện. Nó thường mất từ ​​2 tháng đến 10 tháng để USCIS quyết định đơn I-829. Vì vậy, nếu chúng tôi tính thời gian xử lý có thể dài hơn, với 10 tháng cho đơn I-526, 6 tháng để xử lý lãnh sự, 2 năm vĩnh viễn có điều kiện và 6 tháng đối với đơn I-829, tổng cộng là 46 tháng.

Ngoài các yêu cầu pháp lý di trú, các quỹ đầu tư bị ràng buộc do các nghĩa vụ theo hợp đồng và đôi khi do ảnh hưởng kinh tế thị trường. Khoản đầu tư EB-5 thường có thể được phân loại là dựa trên khoản vay hoặc dựa trên vốn chủ sở hữu. “Dựa trên vốn vay” có nghĩa là nhà đầu tư EB-5 đầu tư 500.000 đô la vào một thực thể như một công ty hợp danh hạn chế hoặc một công ty trách nhiệm hữu hạn, và tổ chức đó vay tiền cho nhà phát triển dự án có tác dụng tạo việc làm.

Các nhà đầu tư EB-5 sở hữu thực thể cho vay, nhưng họ không có quyền sở hữu trong hoạt động kinh doanh dự án (do USCIS xem là Doanh nghiệp tạo việc làm), mặc dù thực thể cho vay có thể có lợi ích an ninh trong tài sản, thường là bất động sản kinh doanh dự án.

Trong các dự án dựa trên vốn vay, các quỹ đầu tư được ràng buộc trong suốt thời hạn của khoản vay, xác định thời hạn cho người vay trả nợ. Các dự án EB-5 dựa trên vốn vay thường liên quan đến các khoản vay có thời hạn từ 4 đến 6 năm. Có thể hiểu, thời hạn cho vay bắt đầu đếm ngược chỉ khi tiền được cho vay.

Các khoản vay được cho vay phụ thuộc vào việc trung tâm khu vực có giữ tiền trong khi chờ chấp thuận đơn I-526 hay các quỹ đầu tư đi thẳng vào khoản đầu tư và được cho vay ngay lập tức cho nhà phát triển / người vay dự án. Trong trường hợp của các quỹ được giữ trong ký quỹ, thời hạn cho vay không bắt đầu đếm ngược cho đến khi các quỹ có thể được gỡ bỏ từ ký quỹ, mà thường tuân theo sự chấp thuận của đơn I-526. Nếu không có ký quỹ, sau đó các khoản tiền có thể sẽ được cho vay ngay lập tức, và vì vậy thời hạn cho vay sẽ bắt đầu được tính ngay lập tức.

Điểm mấu chốt là khi ký quỹ của nhà đầu tư EB-5 sẽ bị ràng buộc trong thời gian xử lý đơn I-526 cộng với thời hạn vay, hoặc, không có ký quỹ, quỹ của nhà đầu tư EB-5 thường sẽ được cho vay sớm hơn và do đó thời hạn cho vay sẽ bắt đầu được tính sớm hơn mà không tính đến thời gian xử lý đơn xin I-526.

Với một dự án dựa trên vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư EB-5 thường sở hữu một cổ phần trong một thực thể sở hữu một tài sản thương mại lớn hoặc sở hữu một doanh nghiệp hoạt động với thiết bị sản xuất và có thể là cơ sở kinh doanh. Trường hợp một tài sản thương mại có liên quan, nó thường là cần thiết cho tài sản được bán để các nhà đầu tư rút tiền ra, và do đó, khung thời gian để bán tài sản thương mại sẽ được mở.

Ngoài ra, với cơ sở sản xuất và trang thiết bị, cổ phần của nhà đầu tư EB-5 có thể bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian nắm giữ tối thiểu trong thời gian không thể bán cổ phần. Ngoài ra, một khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng, các nhà đầu tư sẽ vẫn phải đợi bất cứ lúc nào để tìm người mua cho từng cổ phiếu hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Khi nào nhà đầu tư được hoàn vốn đầu tư EB-5 #

Khung thời gian để thanh toán khoản đầu tư EB-5 phụ thuộc vào khoảng thời gian hoàn thành quy trình nhập cư EB-5, các hạn chế về thời gian áp dụng cho nhà đầu tư theo hợp đồng, và trong trường hợp đầu tư dựa trên vốn chủ sở hữu, thời gian phải bán tài sản hoặc kinh doanh. Nói chung, khung thời gian ngắn nhất có thể để rút tiền từ khoản đầu tư sẽ là sau 3,5 đến 4 năm, là khung thời gian để hoàn tất quá trình nhập cư EB-5.

Các dự án dựa trên vốn vay, với điều kiện các khoản vay được hoàn trả đúng hạn, có tiềm năng trả nợ lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, vì chúng cung cấp một ngày hoàn trả cụ thể, thường sau một thời hạn vay từ 4 đến 6 năm. Các chương trình dựa trên vốn chủ sở hữu thường có khung thời gian mở để rút tiền,

Chương trình EB-5 đã hoạt động khá lâu và các nhà đầu tư EB-5 đã nhìn thấy tất cả. Bạn hẳn đã nghe rất nhiều hứa hẹn trên tất cả các hội đồng quản trị, bao gồm đảm bảo hoàn tiền và đảm bảo công việc.

Tuy nhiên, trừ khi nhà đầu tư tự mình thực hiện trách nhiệm của mình để đảm bảo sự liên kết của các lợi ích tài chính và dự báo tài chính khả thi, nếu không bạn có nguy cơ không thể lấy lại tiền, và kết quả là tình trạng nhập cư của bạn gặp rủi ro. Vì vậy, khi tham gia chương trình đầu tư EB-5, bạn cần tìm những công ty đầu tư EB-5 uy tín để giảm thiểu rủi ro và nhận lại số vốn mình đầu tư bạn đầu. Nếu bạn chưa tìm được nơi nào uy tín thì hãy liên hệ Trang Visa để được tư vấn thêm về đầu tư nhé!

DMCA.com Protection Status